GSM Varmestyrning / Overvåking

A2 - 4 innganger og 2 releutganger. Kan ha 4 temperaturdetektorer tilkoblet.  
TR4E - 6 innganger og 4 releutganger og batteribackup. Kan ha 4 temperaturdetektorer tilkoblet.
A3+ - 3 kablede/6 trådløse innganger og 8 trådløse utganger. Kan ha 2 kablede temp.detektor og 6 trådløse.
Heat-Link A22+4 (Ring-Hytta-Varm) - Fjernstyr varmeovner på hytta i båten, bobilen og lignende.